JUDr. Milan Štemberg

advokát

PRÁVNÍ SLUŽBY

Poskytuji právní pomoc ve všech odvětvích práva, zejména pak v následujících oborech:
obcanske_pravo

občanské právo

 • nemovitosti
 • (vč. advokátní úschovy)
 • reklamace
 • náhrada škody
 • pracovněprávní spory
 • zdravotnické právo
 • insolvence
 • dědictví
 •  
rodinne_pravo

rodinné právo

 • předmanželské smlouvy
 • rozvodové řízení
 • vypořádání majetku manželů
 • péče o nezletilé děti
 • výživné
 •  
trestni_pravo

trestní právo

 • obhajování v trestním řízení
 • zastupování poškozených
 •  
obchodni_pravo

obchodní právo

 • příprava smluv
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování před soudy
Praxi v advokacii vykonávám od roku 2007. Samostatným advokátem jsem od roku 2013.

CENÍK

Odměna za právní služby se sjednává s klientem individuálně, v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu.

Sjednána může být jedna z následujících variant:

hodinová odměna

sazba je stanovena dohodou podle náročnosti věci

paušální odměna

fixní částka hrazená za určitý časový úsek, ve kterém jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období

úkonová odměna

dle advokátního tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.)

výsledková odměna

procentuální výše z nároku ve věci přiznaného

Jsem plátcem DPH, DIČ CZ8608020014.

KONTAKT

JUDr. Milan Štemberg, advokát

Prosím o sjednání návštěvy předem:

 +420 774 489 509

 +420 224 261 011

 stemberg@akstemberg.cz

Pobočka Praha

Sokolovská 438/45
186 00 Praha 8 — Karlín
TRAM: zastávka Karlínské náměstí (100 m)
   
METRO: B, C – Florenc (400 m)
B – Křižíkova (500 m)

Sídlo Kladno

Cyrila Boudy 1444,
272 01 Kladno — Sítná
AUTEM: Parkování je možné buď před hotelem Kladno,
nebo za budovou Cyrila Boudy 1444
(vjezd zezadu, ze sídliště).
   
BUSEM: zastávka Kladno-Sítná (MHD i meziměstská; 100 m)

Další informace

ev. č. ČAK:  15152

IČO:    020 80 648

Spolupracuji s advokátní kanceláří Mgr. Jakuba Vavříka (www.akvavrik.cz).